Toppmeny

Workshops

Vad menar vi med en workshop?

Workshops är utbildningstillfällen för att lära de som inte har bidragit på Wikipedia eller något annat av våra projekt att bidra, det är alltså en föreläsning med praktiska inslag (deltagarna får pröva och tillsammans diskuterar vi exempelvis vad som fungerar och vad som inte fungerar). Under en workshop produceras det inte nödvändigtvis så mycket text. Workshops sker med fördel i samarbete med en annan organisation som ser till att deltagarna kommer dit. Workshopsen är ofta runt 2-4 timmar och följs ofta av en skrivstuga i ett senare skede.

Hur fungerar en workshop?

Ofta inleds workshopen med en kortare presentation som följs av att deltagarna praktiskt får pröva på att omsätta de nya kunskaperna i praktiken alternativt pröva att finna igen informationen på egen hand på projektens instruktionssidor.

Vill du att vi anordnar en workshop eller vill du anordna en själv?

Wikimedia Sverige har flera olika typer av workshops som vi kan hålla samt en del material som kan vara till stöd om du själv skulle vilja genomföra en workshop. Vi har gjort en guide med exempel på hur du kan lägga upp en workshop. Ofta är det bra att använda konkreta övningar som grund och för detta har vi skapat följande övningsserie.

Personalen på kansliet finns tillgängliga för att besvara dina frågor om det praktiska genomförandet. För workshops med koppling till GLAM-sektorn kontakta antingen Axel Pettersson (axel.pettersson@wikimedia.se) eller John Andersson (john.andersson@wikimedia.se).