Toppmeny

WLM

Om tävlingen

Karta med deltagande länder 2017
Karta med deltagande länder 2017

Wiki Loves Monuments är den perfekta tävlingen för dig som tycker om kultur, fartyg, arkitektur, museer, historia och så klart att fotografera. Vi bjuder in dig till att sprida kunskap om din lokalhistoria och allt det vackra och intressanta som finns runtomkring dig. Genom ditt deltagande gör du den fria encyklopedin Wikipedia, en av världens största webbplatser, ännu bättre. Samtidigt är det en chans för dig att lära dig om lokalhistorien på ett roligt sätt. Wiki Loves Monuments äger rum 1-30 september. Räkna inte med att någon annan kommer att ta dessa bilder utan vi behöver din hjälp med detta. Samtidigt har du chansen att vinna fina priser!

 

Tävlingens utformning

 

Tävlingen genomförs parallellt i de deltagande länderna under september 2017. Godkända objekt i tävlingen 2017 är:

 • Byggnader: byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen som finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister - BeBR.
 • Fornlämningar: fornlämningar som finns i Riksantikvarieämbetets Fornsök databas.
 • Fartyg: k-märkta fartyg enligt lista på Sjöhistoriska museets webbplats.
 • Arbetslivsmuseer: arbetslivsmuseer enligt ArbetSams databas.

De tio bästa bilderna bland samtliga bidrag i den svenska tävlingen kommer att delta i den internationella tävlingen där bästa bilderna från alla deltagande länder ställs mot varandra. Juryn har tolkningsrätt och kan vid behov anpassa reglerna under tävlingen. Uppgiften i tävlingen är att fotografera minnesmärkena och ladda upp bilder till Wikimedia Commons, den fria bilddatabasen där alla bilder som Wikipedia (och vem som helst som vill) använder finns. Det kommer att delas ut två specialpris till de som fotograferar flest fornlämningar respektive byggnadsminnen som tidigare har saknat foto (se mer detaljer under tävlingsregler).

 

Regler

 • Bilden kan vara tagen när som helst men måste laddas upp på Wikimedia Commons under september 2017.
 • Bilden måste ha information som gör att det går att identifiera objektet, se instruktionssidan.
 • Bilden måste vara tagen av den som laddar upp den.
 • Uppladdare av bilder måste ange en e-postadress vid registreringen av användarkontot på Commons så att vi kan kontakta vederbörande vid ett eventuellt pris.
 • Bilder tagna på objekt i andra länder kan inte laddas upp för att delta i den svenska tävlingen. Du kan emellertid delta i andra länders nationella tävlingar. På den internationella hemsidan kan du hitta länkar till de andra ländernas nationella tävlingar.
 • Juryns medlemmar, Wikimedia Sveriges anställda och styrelse kan inte vinna priser eller gå till den internationella finalen via den svenska deltävlingen.
 • Specialprisregler: Ett objekt som är ofotograferat när tävlingen startar ger 10 poäng för den första bilden plus en poäng för övriga bilder, men totalt max tre per fornlämning/byggnad. Man kan alltså max få 12 poäng per objekt: 10+1+1. Du som tävlar behöver inte hålla reda på poängen själv, den räknas ihop av oss när tävlingen är slut. Med ofotograferat menar vi här att det helt saknas bilder i K-samsök, vilket i sin tur att betyder att de varken finns fotograferade i Bebyggelseregistret, FMIS, Wikimedia Commons eller någon av andra 56 institutionerna som levererar till K-samsök.

 

Tidsplan

 

 • 1 september: tävlingen startar
 • 30 september: tävlingen avslutas

Priser

Alla tio vinnare får sin bild upptryckt i storformat. De två specialprisvinnarna får också en bild, som väljs ut av juryn, upptryckt i storformat.

Fler priser kan tillkomma under tävlingen.

Jury

 • Axel Pettersson, Wikimedia Sverige
 • Anna Boman, Riksantikvarieämbetet
 • TBD

 

Samarbetspartners

Sponsorer

Vill du bli sponsor till svenska delen av Wiki Loves Monuments? Hör av dig!

Tävlande

Du kommer kontinuerligt att kunna följa den svenska deltävlingen i samlingskategorin med alla bilder.

Är du med i en fotoklubb, eller är du en lärare som funderar på hur du skulle kunna använda denna tävling i undervisningen: läs mer här.

Detta är sjunde året tävlingen arrangeras i Sverige, är du nyfiken på de tidigare vinnarna presenteras de här.

Tillbaka till början av sidan.