Toppmeny

Wikipedia i utbildning

Wikipedia i utbildning

Vi samarbetar med lärare, huvudmän, institutioner och forskare som vill dela med sig av sin kunskap och bidra till en högre kvalitet i Wikipedias innehåll. Att lära sig att skriva på Wikipedia utvecklar ämneskunskaper, kommunikativ och begreppslig förmåga, samtidigt som det ger en insyn i hur en av världens mest besökta webbplatser fungerar. Genom att lärare designar Wikipediauppgifter för sina elever och studenter att lösa sätts fokus på den källkritiska förståelsen som är central för att hantera digital information och när bidragen blir lästa av tusentals internetanvändare ger det studierna ett extra stort mervärde. Vi utfärdar open badges för pedagoger och elever som intyg för framgångsrika bidrag till Wikipedia. 

Vi erbjuder:

  • instruktionsmaterial och administration för kurssida på Wikipedia.
  • workshops och föreläsningar om Wikipedia, Wikimini och användningen av fria licenser.
  • Skräddarsydda utbildningar för pedagoger.

 

 

  Video  

 

  Lär dig mer om Wikipedias utbildningsprogram