Toppmeny

Varför utbildning

Wikipedia är Sveriges sjätte mest besökta webbplats. Vi har hört otaliga historier om hur elever och studenter använder Wikipedia. Det står också klart att det inte är helt lätt att sätta sig in i hur Wikipedia fungerar och vad dess styrkor och svagheter är. Därför tycker vi att det viktigt att jobba med Wikipedia i utbildning, för att visa på hur kunskap kommer till och hur man kan vara källkritisk i en allt mer informationsrik omvärld. En del känner säkert igen sig i filmen nedan.

Ett av de bästa sätten att lära sig Wikipedia är att få egna erfarenheter genom att bidra själv. Läs om vad vi gör inom utbildning och vad vi kan göra för dig.