Toppmeny

Skrivstugor

Vad menar vi med en skrivstuga?

Skrivstugor är främst träffar för de som redan kan skriva på Wikipedia där målet är att utöka artikelsamlingen. De påbörjas och avslutas på en i förväg bestämd tid och personer redigerar då Wikipedia tillsammans, oavsett om det sker offline, online eller en blandning av båda. En skrivstuga har vanligen ett i förväg bestämt tema, t.ex. kvinnliga forskare, första världskriget eller mode.

Under en skrivstuga sker det ofta lite mer sidogrejer som kan locka deltagarna till att spendera ett flertal timmar med att skriva artiklar (med experter, litteratur, kanske ett pris etc. tillgängligt). Tack vare att de innehåller fler delar än en enkel workshop så kan de vara 3-8 timmar.

Skrivstugan är ofta en naturlig följd på en workshop. Skrivstugor annordnas som ett sätt att rekrytera nya wikipedianer och lära dem hur man bidrar samt för att låta erfarna wikipedianer träffas och jobba tillsammans för att förbättra ett visst område.

Hur fungerar en skrivstuga?

Deltagarna möts på en i förväg bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Deltagarna väljer själva vilket ämne de skriver om även om förslag oftast gest för att ingen skall behöva spendera allt för mycket tid till att bestämma sig vad de ska göra. Deltagarna erbjuds ibland fika eller lättare förtäring på evenemanget för att blodsockret skall hållas på en rimlig nivå.

Då skrivstugorna brukar vara flera timmar långa är det vanligt att de bryts av med sidoaktiviteter som är tänkta att inspirera deltagarna och göra det hela till en mer minnesvärd erfarenhet. Om det sker på ett museum kan det exempelvis planeras in en guidad tur.

Vill du anordna en skrivstuga?

Wikimedia Sverige har kontor centralt i Stockholm och skrivstugorna kan med fördel anordnas där. Om du vill anordna en skrivstuga i en annan del av landet har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd från föreningen för att täcka direkta kostnader. Vi kan även skicka informationsmaterial samt vid behov teknisk utrustning såsom projektor eller laptops som deltagarna kan låna.

På Wikipedia har vi sammanställt en lista med saker som man bör tänka på vid planeringen av en skrivstuga. Det finns även en checklista att titta på.