Toppmeny

Kultur – Vad gör vi?

Tillgängliggöra material

Vi hjälper kulturinstitutioner att göra material tillgängligt och öka värdet av det genom att sätta det i en kontext och öka antalet som ser och använder sig av materialet.

Fria licenser

Vi skapar och sprider information om fria licenser så att det är lätt att förstå hur de fungerar. Dessutom jobbar vi på att påverka organisationer att använda sig av fria licenser i större utsträckning. Till exempel har vi gjort broschyren Kulturskatter på nätet som ska vara ett stöd för organisationer att lätt göra rätt.

Mer exempel

I denna infografik (engelska) kan du se mer exempel.