Har du problem med att läsa nyhetsbrevet? Läs på webben.
 
Wikimedia Sveriges nyhetsbrev 26 november 2014

Vill du ha pengar måste du använda fria licenser

Bill & Melinda Gates Foundation följer William and Flora Hewlett Foundations initiativ och antar nu en Open Access-policy. Policyn stipulerar att fonden endast ger pengar till projekt som fritt licensierar de vetenskapliga artiklar samt den underliggande data som skapas med projektpengarna. Gates Foundation är en jätte i biståndsvärlden och delade år 2013 ut 26,7 miljarder kronor - summan kan jämföras med att svenska SIDA år 2013 hanterade 19,2 miljarder kronor i bistånd. Effekterna av stiftelsens policybeslut kan alltså bli väldigt stora. Enligt deras policy skall allt licensieras under Creative Commons erkännande 4.0 (CC BY), eller motsvarande licens. Materialet skall även vara tillgängligt och öppet direkt vid publikationen. Policyn börjar officiellt gälla redan 1 januari 2015, men under en inledande period till 1 januari 2017 är det fortfarande är tillåtet att publicera material som inte är Open Access. Fonden täcker vid behov de ökade publiceringskostnaderna för ett projekt på grund av denna förändring vilket gör deras nya policy extra kraftfull.

 

 

Bild: Number of Creative Commons licensed works.png av Creative Commons Corporation Licens:  CC BY 4.0. 

Fler verk än någonsin är fria att använda

Fler verk än någonsin använder Creative Commons-licenser (CC-licenser). Enligt en stor undersökning som Creative Commons just publicerat finns närmare 900 miljoner verk publicerade under dessa, vilket gör det tydligt hur du får använda verken. Av dessa är närmare hälften även sådana som kallas fria och det är licenserna som Wikimedia Foundation använder sig av. En fri licens innebär att du som användare har rätt att fritt tillgå, använda, bearbeta och sprida bilderna. Ökningen är enorm sedan undersökningen från 2010 då 400 miljoner verk hade en CC-licens. Rapporten pekar även på den snabba utvecklingen med policys runt öppen utbildning och 14 länder har förbundit sig att arbeta med detta.

 

 

FN släpper kartor

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) har samarbetat med Wikimedia New York City och ReliefWeb för att släppa mer än 200 kartor över specialkartor över världens länder. På kartorna är de viktigaste städerna är utmärkta för att det snabbt skall gå att få en överblick över landet. OCHA berättar att deras mål är att kartorna nu ska kunna användas på Wikimedias olika projekt och även snabbt och enkelt tas i bruk av lokala och internationella organisationer i planeringsarbetet vid olika katastrofsituationer.

 
 
 

Nya blogginlägg

Nya podcasts

Wikipediapodden handlar om vad som händer på Wikimedias olika sidor, bland aktiva och annat intressant när det gäller öppen och fri kunskap. Programmet sänds regelbundet varannan vecka.

 

 

Har du några frågor? Svara på mailet så hjälper vi dig!

Text under CC BY-SA 3.0. Licenser för bilder kan variera. ​Följ oss gärna på:

Facebook  Twitter  Blogg
Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening i Sverige. För att avanmäla dig från nyhetsbrev, klicka här, eller skicka e-post.

Wikimedia Sverige​Wikimedia Sverige

Hantverkargatan 21
112 21 Stockholm
Sweden

Organisationsnummer 802437-8310
Bankgiro 5822-9915