Har du problem med att läsa nyhetsbrevet? Läs på webben.
 
Wikimedia Sveriges nyhetsbrev 29 juli 2014

Bouchout-deklarationen ser till att alla kan ta del av viktig information om naturen

Över 80 organisationer och 157 personer har sedan mitten av juni skrivit under The Bouchout Declaration for Open Biodiversity Knowledge Management. Bouchout-deklarationen handlar om att tillhandahålla fri och öppen tillgång till data och information om biodiversitet, d.v.s. livet på jorden i sin helhet. Genom att göra sin information standardiserad, länkad och tillgänglig för alla hoppas signatärerna på mängder av nya vetenskapliga upptäckter. Detta är speciellt viktigt för utvecklingsländer som tidigare haft begränsade möjligheter att ta del av informationen – trots att det biologiska materialet som ligger till grund till stor del kommer från utvecklingsländerna. Det fritt licensierade materialet kan då även användas för att ytterligare berika Wikipedias artiklar om djur och växter (svenskspråkiga Wikipedia blev den första i raden av Wikipedior att ha artiklar om alla världens djur).

 

 

Wikimedias projekt får nytt översättningsverktyg

På Wikipedia och många andra av Wikimedia Foundations projekt sker mängder av översättningar. Det är ofta ett effektivt sätt att öka antalet och kvalitén på Wikipedias artiklar. Nu kommer ett nyutvecklat verktyg för översättningar som kommer att göra det enklare och snabbare att översätta med en högre kvalité. Språkversioner av Wikipedia som har få artiklar kan nu skapa de viktigaste artiklarna lite snabbare – så att fler kan få kunskap på sina modersmål. Samtidigt har flera mobiloperatörer slutit avtal med Wikimedia Foundation om att i utvecklingsländer ge sina kunder fri tillgång till Wikimedia Foundations projekt. De nyöversatta artiklarna kommer alltså att kunna läsas utan kostnad och allt mer fritt tillgänglig kunskap kommer nå de människor som har störst behov av den, d.v.s. de som saknar bibliotek eller pengar för att på andra sätt skaffa den information de behöver.

 

 

Bild: Creative commons.jpg av Creative Commons, Licens: Public Domain. Obs: Detta arbete innehåller material som kan vara utsatt för varumärkesrättsliga lagar i en eller flera jurisdiktioner.

Europeiska kommissionen gillar Creative Commons-licenserna

Europeiska kommissionen rekommenderar nu för första gången att Creative Commons-licenserna (CC-licenser) används för data och innehåll från den offentliga sektorn. Detta är en mycket positiv utveckling. Genom att använda CC-licenserna kan dataseten och informationen enklare användas då det blir en standardisering. Vilket är fördelaktigt jämfört med att en mängd speciallicenser utvecklas av enskilda institutioner. Rekommendationen från kommissionen är även att licensen skall vara så fri som möjligt, såsom exempelvis att endast kräva att man hänvisar till skaparen och att det utöver det är okej att kopiera, dela och anpassa materialet (d.v.s. licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell). Om rekommendationerna får genomslag kommer detta att få stor påverkan för Wikimedias projekt då mer material kan inkluderas direkt i våra projekt.

 

 

 
 
Nya blogginlägg

 

 

Har du några frågor? Svara på mailet så hjälper vi dig!

Text under CC BY-SA 3.0. Licenser för bilder kan variera. ​Följ oss gärna på:

Facebook  Twitter  Blogg
Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening i Sverige. För att avanmäla dig från nyhetsbrev, klicka här, eller skicka e-post.

Wikimedia Sverige​Wikimedia Sverige

Hantverkargatan 21
112 21 Stockholm
Sweden

Organisationsnummer 802437-8310
Bankgiro 5822-9915