Har du problem med att läsa nyhetsbrevet? Läs på webben.
 
Wikimedia Sveriges nyhetsbrev 16 juni 2014
Bild: Offentligkonst-se.png, av Jan Ainali bearbetning av OpenStreetMap. Licens: CC BY-SA 3.0
Wikimedia Sverige stäms av BUS

 

Förra året inledde föreningen projektet offentligkonst.se. Målet är att göra kunskapen om den offentliga konsten och konstnärerna sökbar och tillgänglig på webben. Det inleddes som ett textbaserat projekt och efter att en jurist utrett frågan började även bilder att läggas in. Detta eftersom offentligt placerad konst (och arkitektur) enligt lag får avbildas utan tillstånd eller avtal med upphovspersonen. Dessa avbildningar får sedan spridas som exempelvis vykort eller i böcker. Betyder det att man även får sprida avbildningarna på webben?

 

Vår juridiska utredare menar det och de flesta på Facebook och Instagram menar det också. Men BUS anser att rätten att avbilda ska tolkas teknikspecifikt så att enbart tryckt material såsom vykort och böcker ska tillåtas medan spridning av avbildning på webben ska kräva kontakt med och avgift till upphovsmannen eller BUS. I fredags stämde BUS föreningen Wikimedia Sverige.

 

Sprid kunskap i väntan på bussen

 

Ett onlinespel som handlar om att uppdatera Wikidata släpptes nyligen vilket gör att du nu kan bidra till fri kunskap när du har några minuter över och exempelvis väntar på bussen. Detta är ett spännande försök att göra bidragande till Wikimedias projekt roligare och lättare. I spelet tar spelaren små snabba beslut om vad ett textutdrag från Wikipedia handlar om, exempelvis om biografin handlar om en man eller kvinna, när någon är född, eller om två objekt behandlar samma ämne så att de ska slås ihop. För varje svar får spelaren poäng och tävlar mot alla andra inom de olika spelkategorierna. Resultatet från spelet förbättrar Wikidata och ger oss exempelvis kunskap om hur många artiklar vi har om kvinnor och män vilket gör att vi kan se om vi har en skevhet i vårt innehåll. På bara några veckor har 784 spelare tillsammans gjort över en halv miljon bedömningar och därmed höjt datakvaliteten på Wikidata enormt.

 

Bild: Translation - A till Å.svg av André Costa baserat på verk av Geremy Good. Licens: CC-0 
Wikimedia Sverige ser till att du kan använda dina favoritprogram på svenska

 

Att kunna använda program på det egna språket underlättar arbetet för många och bidrar till ökat intresse för fri programvara. Detta översättningsarbete sker dock till stor del på volontärbasis. Wikimedia Sverige har, i samarbete med Umeå universitet och MetaSolutions AB, fått stöd från Internetfonden för ett spännande projekt. Projektet handlar om att, på översättningssajten Translatewiki.net, utöka antalet personer som översätter fri programvara och göra deras arbete enklare, forska om detta översättarcommunity samt anpassa programmet EntryScape och utveckla möjligheten för liknande program att läggas till. På Translatewiki.net översätts redan den programvara MediaWiki som används på Wikipedia.

 

Bild: Alexander Roslin. Licens: Public Domain
Kan Wikipedia visa vem som är världens mest inflytelserika person?

 

Detta var frågan en studie genomförd av Universitetet i Toulouse försökte besvara. Resultatet föreslår att Carl von Linné är den mest inflytelserika personen genom tiderna, före både Jesus och Adolf Hitler. Studien använder sig av det s.k. PageRank-systemet, som utvecklats av Google för att prioritera sidor i sina sökningar, för att avgöra inflytandet. Studien gör dock ingen djupare analys om var länkarna kommer ifrån eller i vilket sammanhang. För just Linné kommer länkarna från artiklar om olika arter. Gör det honom till en mer inflytelserik person än någon som har länkar från till exempel andra biografier eller används som källa?

 

​​

Wikimaraton på Nordiskt Forum

 

Projekt Kvinnor på Wikipedia fortsätter ett år till, och rivstartade förra veckan med ett fyradagars Wikimaraton på Nordiskt forum i Malmö. Forumet samlade över 20 000 besökare till seminarier, uppträdanden, diskussioner och mässan, och även om inte alla blir Wikipedianer på en gång var Wikimedia Sveriges monter välbesökt. Många nya konton skapades, och första redigeringar gjordes, av besökare. Ännu fler tog till sig av budskapet att Wikipedia blir bättre om fler är med och skriver och bidrar.

 

 

Har du några frågor? Svara på mailet så hjälper vi dig!

Text under CC BY-SA 3.0. Licenser för bilder kan variera. ​Följ oss gärna på:

Facebook  Twitter  Blogg
Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening i Sverige. För att avanmäla dig från nyhetsbrev, klicka här, eller skicka e-post.

Wikimedia Sverige​Wikimedia Sverige

Hantverkargatan 21
112 21 Stockholm
Sweden

Organisationsnummer 802437-8310
Bankgiro 5822-9915