Toppmeny

Tillväxt – Du kan redigera Wikipedia!

Av Axel Pettersson (Eget arbete) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia CommonsWikipedia är "den fria encyklopedin som alla kan redigera". Trots detta är många omedvetna om hur redigera-länken fungerar och att även just de kan ändra i en artikel. Många är även osäkra på vad man får skriva om eller hur man bör skriva. Att du även kan bidra med exempelvis bilder och inscannat källmaterial är i det närmaste helt okänt. Vi håller workshops och skrivstugor för att instruera i hur man går till väga för att börja redigera. Genom personliga möten med aktiva skribenter hoppas vi även på att visa att vi som redan redigerar är helt vanliga människor som precis som du en dag gjorde sin första redigering. Vi arrangerar också fotosafaris för att samla in bilder.