Toppmeny

Integritetspolicy

Wikimedia Sverige (WMSE) upprätthåller den högsta nivån av respekt för privatlivet av sina givare. För att främja vårt engagemang för att upprätthålla dina rättigheter, har vi utvecklat denna Integritetspolicy för att vägleda våra volontärer och personal om hur de får och inte får använda din personliga information. Denna policy kan uppdateras från tid till annan.

Policy

Vilken information vi samlar in

WMSE samlar in och använder personlig information från givare som inkluderar: belopp, adress, telefonnummer, kommentarer, givare och e-postadress. Skattelagstiftningen i Sverige kräver att WMSE registrerar storleken på varje gåva.

Hur vi använder informationen

WMSE kommer aldrig att publicera, sälja, byta, hyra eller sprida namn (såvida de inte har getts just för offentliggörande), e-post, postadresser eller telefonnummer till våra givare. WMSE kommer att använda givares kontaktinformation (e-post, telefonnummer och adress) för dessa ändamål:

  • Ge kvitton för donationer
  • Tacka givare för deras donation
  • Informera givare om kommande insamlingar och andra aktiviteter för WMSE
  • Intern analys och registrering
  • Eventuell rapportering till berörda myndigheter
  • Kontakta givare om ändringar i denna policy

Anonymiserad givarinformation kan användas för marknadsförings- och insamlingsaktiviteter. Vi ger givarna möjlighet att få sitt namn offentligt i samband med deras donation om inte givaren uttryckligen väljer "anonym" när man donerar online. I alla andra fall är det standard att personal och frivilliga antar att alla donationer inte ska offentliggöras om inte givaren uttryckligen anger annat. Kommentarer som ges i givarens formulär publiceras i offentliga listor och får användas i reklam medan synpunkter som skickas till oss via e-post eller telefon hålls strikt konfidentiellt.

Finansiell information

All åtkomst till givarens finansiella information är begränsad till professionell personal som måste behandla dessa uppgifter. Inga sådana uppgifter ges till någon person, organisation eller grupp som inte behöver tillgång till dessa uppgifter.
WMSE använder endast online-tjänster vars betalningshantering är i världsklass vad avser trygghet och gott rykte. Wikimedia Sverige lagrar inte, och har heller inte tillgång till, din kreditkortsinformation, ditt bankkontonummer, eller andra data som skickas för bearbetning.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller om du vill bli borttagen från våra e-postkontaktlistor, vänligen e-posta donera@wikimedia.se eller skriv till: Wikimedia Sverige, c/o Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Hammarby Kaj 10D, 120 32 Stockholm, Sverige. Skicka inte donationer till adressen ovan. Donationer görs online eller i person.

Om kakor

En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakorna i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser.

​Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

På Wikimedia Sveriges webbplats används cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Cookies används endast när det är nödvändigt. Den information som sparas innehåller inte några personuppgifter och används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Wikimedia Sverige lämnar inte informationen vidare till tredje part. 

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Webbanalys